You are currently viewing Tehnički pregled za nova vozila

Tehnički pregled za nova vozila

Tehnički pregled za nova vozila nakon donošenja novog zakona 13.11.2018 godine obavlja se tek nakon druge godine. Evo izvoda iz Zakona koji o tome govori:

Član 264.

Redovni tehnički pregledi su godišnji i šestomesečni.

Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice. Ovaj tehnički pregled se može izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, odnosno nakon isteka roka važenja saobraćajne dozvole.

Izuzetno od odredbi stava 2. ovog člana novoproizvedeno vozilo nakon registracije se podvrgava sledećem redovnom tehničkom pregledu nakon dve godine.

Novoproizvedena vozila ne moraju u prve dve godine od dana prve registracije da idu na tehnički pregled. Prilikom prve registracije u MUP-u vlasnici novih vozila prilažu Potvrdu o saobraznosti koju im izdaje proizvođač vozila i u koju su uneti svi podaci o vozilu. Uz ovu potvrdu prilaže se i COC – dokumet koji sadrži tačne tehničke podatke o vozilu, koje obezbeđuju proizvođač vozila ili uvoznik vozila.

Potvrda o saoraznosti je isto što i registracioni list, a uvoznici su dužni da popune Potvrdu sa tačnim podacima. U suprotnom su zaprećene visoke kazne koje se kreću u rasponu od 200.000 do 600.000 dinara.

Da bi bilo jasnije navešćemo vam primer. Ako ste vaše vozilo kupili 2020 godine onda je vaše vozilo oslobođeno obaveze odlaska ne tehnički pregled 2020 i 2021 godine, a prvi tehnički pregled za vaše vozilo obavljate tek 2022 godine kada vam ističe registracija za vozilo.

Da li nova vozila iz uvoza moraju na tehnički pregled ?

Ukoliko ste uvezli novo vozilo iz inostranstva ili vozilo staro godinu dana ipak ćete biti u obavezi da za ovo vozio obavite tehnički pregled. Na ova vozila se ne odnosi ovaj član zakona i ona nisu izuzeta od obaveznog tehničkog pregleda.

Prilikom registracije uvezenih vozila u MUP-u prilažete registracioni list sa tehničkog pregleda i svu neophodnu dokumentaciju koju vam obezbeđuje uvoznik prilikom uvoza vozila.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.