Kod nas možete obaviti registraciju Vašeg vozila kako na tehničkom pregledu tako i u agenciji “JOM” koja se nalazi na adresi – Tošin bunar 65, Novi Beograd.

Tehnički pregled PT Centar pruža Vam mogućnost da vreme koje bi ste utrošili na čekanje u redovima, iskoristite za Vaše lične potrebe i oslobodimo Vas neprijatnih gužvi na šalterima MUP-a.

Registracija vozila na rate

Našim klijentima omogućili  smo registraciju vozila čekovima građana i to na pet mesečnih rata bez kamate s tim da se prva rata naplaćuje tek za 30 dana. Registracija na rate moće da se plati čekovima bilo koje banke.

Obično se tehnički pregled i registraciona nalepnica plaćaju u kešu, a ostatak taksi koje se plaćaju prilikom registracije podelimo na broj rata koji vam odgovara.

Registracija vozila može se platiti i karticama. Ukoliko posedujete karticu koja vam omogućava plaćanje iznosa na rate onda i celokupnu registraciju možete na taj način podeliti na rate.

plaćanje registracije vozila karticama

Ukoliko nema nekih promena podataka celokupan proces registracije vašeg vozila obavljate kod nas na tehničkom pregledu. Na tehničkom pregledu možete odmah preuzeti registracionu nalepnicu i time završiti celokupan proces registracije vašeg vozila.

U slučaju kada je neophodno promeniti neke podatke u saobraćajnoj dozvoli ili zameniti registrarske tablice i saobraćajnu dozvolu neophodno je otići do bilo kog MUP-a. Ukoliko niste vi u mogućnosti ili ne želite da čekate red mi vam pružamo mogućnost da naš pravnik to obavi umesto vas uz malu nadoknadu za uslugu registracije u MUP-u

Registracija vozila u MUP-u se obavlja obično u toku istog dana, a nakon obavljene registracije mi Vas obaveštavamo telefonom i dokumenta možete podići na tehničkom pregledu ili u našoj agenciji.

Za fizička lica potrebna je Vam je saobraćajna dozvola, važeća lična karta i prethodna polisa obaveznog osiguranja. Ukoliko se obavlja registracija za pravno lice neophodno je da na tehnički pregled donesete sledeća dokumenta:

  • memorandum firme u dva primerka, overen i potpisan od strane odgovornog lica
  • potvrda iz banke o uplaćenim nalozima za registraciju
  • rešenje firme iz APR-a
  • pečat firme

Ukoliko se produženje registracije vozila za pravno lice obavlja kod nas na tehničkom pregledu izdaćemo vam info račun sa objedinjenim taksama za registraciju, fakturu za polisu osiguranja i fakturu za tehnički pregled. Ove uplate treba uneti na potvrdu koju izdaje vaša poslovna banka sa napomenom da na potvrdi mora da stoji za koje se vozilo izdaje potvrda (registarski broj vozila ili broj šasije ukoliko se radi o novo nabavljenom vozilu).