Osiguranje vozila predstavlja obavezni deo registracije vozila. Kod nas možete zaključiti polisu obaveznog osnovnog osiguranja ili kasko polisu za Vaše vozilo. Zaključenjem polise osiguranja kod neke od osiguravajućih kuća koje imamo u ponudi osiguravate se od štete koje možete da prouzrokujete trećim licima.

Mnogi naime misle da se osigurava njihovo vozilo, ali u strvarnosti situacija je malo drugačija. Plaćanjem polise osiguranja vi pokrivate štetu nekome koga bi oštetili u slučaju sudara.

To znači da vaša polisa pokriva štetu koju vi načinite nekome u saobraćaju, a ukoliko je kriv neko drugi, njegova polisa pokriva vašu štetu. Osiguravajuće kuće nude skoro identične uslove kada je u pitanju obavezno osiguranje i ne treba se puno opterećivati odabirom osiguravajuće kuće.

Broj učesnika u saobraćaju u Beogradu je u stalnom porastu samim tim raste i broj saobraćajnih nezgoda. Samim tim i cena polise osiguranja se koriguje skoro svake godine.

gde se izdaje polisa za osiguranje vozila?

Polisu obaveznog osiguranja možete zaključiti u osiguravajućem društvu, na tehničkom pregledu ili u agenciji za registraciju vozila. Ukoliko vi niste u mogućnosti može bilo ko umesto vas da u vaše ime zaključi polisu osiguranja za vaše vozilo.

Za izdavanje polise osiguranja neophodni su sledeći dokumenti:

  • važeća lična karta
  • saobraćajna dozvola od vozila za koje se zaključuje polisa
  • prethodna polisa osiguranja
osiguranje vozila

Osiguranje vozila se može zaključiti 30 dana pre isteka registracije i traje godinu dana. Pored vaših podataka i podataka od vozila na polisi se nalazi i premijski stepen osiguranja. Tehnički pregled PT Centar sarađuje sa najboljim osiguravajućim kućama kao što su Triglav, Generali i druga sa ciljem da svojim klijentima ponudimo najbolje uslove kada je u pitanju osiguranje vozila.

šta je premijski stepen?

Premijski stepen na polisi obaveznog osiguranja označava popust koji ste ostvarili na cenu polise. Prilikom kupovine vozila kreće se od četvrtog premijskog stepena ka prvom. Za svaki naredni premijski stepen ostvaruje se popust od 5% na premiju osiguranja. Najveći premijski stepen ili popust koji možete ostvariti na osnovnu cenu polise je 20%.

Premijski stepeni idu i u drugom pravcu tj rastu ukoliko ste prethodne godine imali štetu na vašem vozilu za koju ste vi bili krivi. U tom slučaju  cena polise već za prvi sledeći 5-ti premijski stepen poskupljuje za 50%. Zbog toga je neophodno biti obazriv u saobraćaju i voditi računa o načinu vožnje i drugim učesnicima u saobraćaju.

Ovakav način bodovanja i kažnjavanja klijenata osiguravajuće kuće nazivaju bonus-malus sistem. Dodatno možete izvršiti osiguranje stakala na vozilu i osiguranje putnika. Celokupan iznos za osiguranje vozila moguće je platiti na više mesečnih rata.

kada morate imati polisu osiguranja?

Polisu obaveznog osiguranje vozila morate imati kod sebe u sledećim situacijama:

  1. u svakom trenutku dok učestvujete sa vozilom u saobraćaju
  2. prilikom odlaska u MUP zbog registracije vozila
  3. ukoliko je neophodna da iz nekog razloga zamenite saobraćajnu dozvolu
  4. kada su vam potrebne probne tablice
  5. prilikom kontrole saobraćajne policije
  6. ukoliko ste učestvovali u saobraćajnoj nezgodi

Ukoliko se desi da u toku trajanje registracije izgubite polisu osiguranja neophodno je da se obratite matičnoj osiguravajućoj kući koja će vam izdati kopiju vaše polise osiguranja. Na osnovu broja šasije iz saobraćajne dozvole za vaše vozilo, osiguravajuća kuća koja vam je izdala polisu, izdaće vam overenu kopiju polise koja će vam važiti do isteka registracije.