Na polisi osiguranja od auto odgovornosti, osim osnovnog, moguće je ugovoriti i proširena pokrića, kao što je osiguranje putnika u vozilu od posledica nesrećnog slučaja.

Na taj način se pruža dodatna zaštita osiguranika i putnika u vašem vozilu, u vidu osiguranja za slučaj smrti ili invaliditeta usled auto nezgode na iznose utvrđene zakonom i polisom osiguranja Osiguravajućeg društva.

Ukoliko prilikom upravljanja vozilom dođe do sudara vlasnik polise osiguranja putnika ima pravo na naknadu sledećih šteta:

  • ukoliko je usled sudara došlo do smrtnog slučaja isplaćuje se osigurana suma u slučaju smrti
  • ukoliko je došlo do povreda prilikom sudara koje su uzrok invaliditetu dobija se procenat od osigurane sume koji je u visini procenta invaliditeta
  • ako je neophodna medicinska nega koja nije pokrivena zdravstvenim osiguranjem, onda polisa osiguranja putnika vrši nadoknadu troškova lečenja
  • ukoliko se desi da je osiguranik onesposobljen za rad, osiguranje putnika pokriva dnevnu naknadu koja je predviđena polisom osiguranja
osiguranje putnika

Osiguranje putnika vam omogućava da za mali iznos koji biste izdvojili dodatno zaštitite sebe i putnike u vašem vozilu od posledica sudara. Sva pravna i fizička lica čija je delatnost prevoz putnika u javnom saobraćaju dužni su po zakonu da osiguraju sve svoje putnike od posledica nesrećnog slučaja.

Dobrovoljno osiguranje putnika može se zaljučiti samo pri izdavanju polise osiguranja od autoodgovornosti, nikako naknadno. Kod nas prilikom dolaska na tehnički pregled možete platiti polisu osiguranja putnika prilikom registracije vozila i time dodatno zaštititi sve putnike u vašem vozilu. Kao i osnovno osiguranje i polisa osiguranja putnika može se platiti na više mesečnih rata.